Kavalerie Náchod o.s.

O nas ( PL )

Towarzystwo obywatelskie pod nazvą  „Kawaleria Nachod” zajmuje się historią wojenną z śriedniowiecza,wieku baroka, epoki Marie Terezie – wojny siedmioletniej, wojen Napoleonskich, okresu wojny prusko – austriackiej w 1866 roku i okresu 1.wojny światowej. Do tego należą specjalnie wyćwiczone konie przyzwyczajone do gałasu, strzelania i poruszanie między jednostkami wojskowymi uczestniczących w bojach pokazunkowych. Również  są przyzwyczajone na tłum ludzi w czasie pochodów uroczystych.

 W tej propozycji jest pokazana działalność naszego wojenno-historycznego towarzystwa.Równocześnie  pozwalamy sobie kontaktować wszystkich ewentualnych klientów i organizatorów imprez kulturalnych i imprez społecznych.

 Chceme zaproponować jakieś z naszych wystąpień publicznych, z którymi już pare lat se sukcesem wystąpujemy na imprezach po całej republice Czeskiej.

 

Co można zaproponować?

Uczestnicze w pochodach uroczystych na imprezach gminy lub powiatu albo na różnych innych imprezach i uroczystościach.

Wystąpienie jednostki wojskowe, zaprezentowanie historicznego obozu wojennego s namiotami  i też ćwiczenie wojska i koni z niżej napisanymi epokami historycznymi.

Uczestnicze na rekonstrukciach historycznych bojów i historycznych wspólnych bojów pokazunkowych

Dalej jest do wybrania propozycja wybrania sobie z kilka epok historycznych, w których nasze jednostki mogą  występować, naprzykład :

 - oddział 6- 12 jeżdców w kostymach s okresu wczesnego średnowiecza – epoka państwa Przemysłów,okresu wojen trzydieścioletniej – epoka państwa  Habsburgów.

 - oddział  8 jeżdców w mundurach żołnierzy austriackich z okresu Marie Terezie i Frantiszka Jósefa II., żołnierzy w mundurach austriackich z okresu wojen Napoleonskich, mumdury z wojny prusko-austriackiej s 1866 roku

 - oddział 3 czechosłowackich żolnierzy z 1938 – 1939 roku

 

 Gwarantujemy występowanie profesialne z specjalnie wyćwiczonymi końmi , którzy mają już wieloletnie doświadczenia.

 W przypadku zainteresowania proszę o kontaktowanie przes adres emailowy, ewentualnie zawiadomnienia i przypomnienia proszę pisać do diskusji.

 

Badrzo dziękujemy.